Lượt xem: 2490

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ THI ĐẬU KỲ THI “NĂNG LỰC HÁN NGỮ QUỐC TẾ” HSK LEVEL 3,4,5,6 (NGÀY 4 - 12 - 2016 ) ( Trung cấp B1,B2 và Cao cấp C1, C 2) Khung đánh giá theo chun chung Châu Âu (CEFR)  : DO HOA NGỮ HSK tổ chức ôn luyện có tỉ lệ đỗ là 100%

SST

Họ Tên

Học Tập Và Công Tác

ĐIỂM CỦA CÁC PHẦN THI

KẾT QUẢ

Nghe

Đọc

Viết

Tổng

1

Nguyễn Thái Sang

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

66

72

67

205

ĐẠT

2

Phan Thị Quỳnh Như

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

71

89

75

235

ĐẠT

3

Hồ Ngọc Thanh Thảo

THPT

81

100

47

228

ĐẠT

4

Vũ Thị Ngọc Xuân

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

91

100

91

282

ĐẠT

5

Phạm Trần Ái Nghĩa

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

89

100

47

236

ĐẠT

6

Lê Thị Chung

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

100

100

99

299

ĐẠT

7

Nguyễn Thị Trúc Linh

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

61

69

79

209

ĐẠT

8

Cháu Tiểu Phụng

Sinh Viên Trường SONADEZI

99

89

71

259

ĐẠT

9

Phan Thị Nhung

NV Văn Phòng

91

100

100

291

ĐẠT

10

Nguyễn  Thị Kim Hồng

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

74

89

67

230

ĐẠT

11

Cháu Thị Hoàng Mai

NV Văn Phòng

91

82

83

256

ĐẠT

12

Vũ Hoàng Bảo Trâm

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

69

72

71

212

ĐẠT

13

Đinh Thị Hồng

NV Văn Phòng

71

89

71

231

ĐẠT

14

Trừ Thị Ngọc Hiếu

Sinh Viên

81

82

67

230

ĐẠT

15

Bùi Thị Xuân Hiếu

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

96

100

83

283

ĐẠT

16

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

94

72

31

197

ĐẠT

17

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

96

100

51

247

ĐẠT

18

Nguyễn Thị Yến Nhi

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

91

100

27

218

ĐẠT

19

Bùi Thị Thùy Linh

Sinh Viên Trường SONADEZI

94

100

79

273

ĐẠT

20

Nguyễn Ngọc Linh

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

71

99

47

217

ĐẠT

21

Lê Thị Thu Thắm

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

95

23

212

ĐẠT

22

Đậu Thị Thùy Dung

Kế Toán  - DNU

74

92

51

217

ĐẠT

23

Nguyễn Thị Hoàng Mai

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

86

92

55

233

ĐẠT

24

Dương Phạm Yến Linh

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

96

100

47

243

ĐẠT

25

Bùi Ngọc Hân

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

100

95

87

282

ĐẠT

26

Vòng Thị Kim Ngọc

NV Văn Phòng

100

100

95

295

ĐẠT

27

Lê Đăng Khoa

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

99

67

260

ĐẠT

28

Nguyễn Thanh Hòa

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

86

100

79

265

ĐẠT

29

Đặng Vũ Ngọc Thùy Linh

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

81

85

43

209

ĐẠT

30

Vũ Thị Minh Thùy

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

91

72

47

210

ĐẠT

31

Lê Tấn Hoàng

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

89

72

31

192

ĐẠT

32

Nguyễn Hoàng Đông

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

99

100

75

274

ĐẠT

33

Nguyễn Tạ Thu Thảo

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

100

95

71

266

ĐẠT

34

Lý Thanh Thảo

Sư phạm Ngữ Văn - DNU

96

95

59

250

ĐẠT

35

Hoàng Thị Anh Thư

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

71

55

79

205

ĐẠT

36

Trần Gia Kim Yến

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

91

72

63

226

ĐẠT

37

Phạm Thị Thanh Hương

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

96

100

87

283

ĐẠT

38

Trương Văn Nam

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

89

75

258

ĐẠT

39

Nguyễn Thụy Hoài Linh

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

86

75

55

216

ĐẠT

40

Nguyễn Thị Mai Quỳnh

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

89

85

51

225

ĐẠT

41

Nguyễn Thị Bảo Yến

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

89

82

91

262

ĐẠT

42

Đỗ Thị Hồng Quyên

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

100

100

294

ĐẠT

43

Nguyễn Thị Phương Thảo

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

100

79

273

ĐẠT

44

Nguyễn Thị Phượng Hằng

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

100

100

294

ĐẠT

45

Cao Hạo Thiên

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

91

100

43

234

ĐẠT

46

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

84

59

47

190

ĐẠT

47

Nguyễn Hữu Trọng

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

86

69

63

218

ĐẠT

48

Trần Bảo Nghi

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

100

35

229

ĐẠT

49

Hồ Thị Thùy Trang

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

100

95

91

286

ĐẠT

50

Huỳnh Thanh Tấn

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

100

95

51

246

ĐẠT

51

Lương Thị Ngoan

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

86

75

67

228

ĐẠT

52

Nguyễn Xuân Nghĩa

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

86

59

47

192

ĐẠT

53

Nguyễn Thị Phương Chi

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

89

55

43

187

ĐẠT

54

Cao Minh Luật

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

89

75

39

203

ĐẠT

55

Vũ Thị Hoa

NV Văn phòng

94

99

83

276

ĐẠT

56

Nguyễn Hữu Toàn

NV Văn phòng

89

75

67

231

ĐẠT

57

Trần Thị Anh Nguyên

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

71

65

51

187

ĐẠT

58

Nguyễn Văn Tính

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

66

55

59

180

ĐẠT

59

Đinh Thị Tình

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

91

82

87

260

ĐẠT

60

Đào Đình Khang

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

39

82

59

180

ĐẠT

61

Ngô Kim Bích

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

86

69

35

190

ĐẠT

62

Nguyễn Thị Thúy Nga

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

81

89

83

253

ĐẠT

63

Nguyễn Thị Nương

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

84

69

95

248

ĐẠT

64

Nguyễn Thị Hồng Khánh

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

84

82

79

245

ĐẠT

65

Trần Lâm Bảo Ngọc

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

91

65

83

239

ĐẠT

66

Vũ Ái Linh

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

89

92

87

268

ĐẠT

67

Nguyễn Trí Lê Duy

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

84

82

71

237

ĐẠT

68

Nguyễn Thị Thúy Phương

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

81

100

83

264

ĐẠT

69

Lê Ngọc Hồng

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

89

72

95

256

ĐẠT

70

Đỗ Thị Kim Nga

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

61

79

63

203

ĐẠT

71

Đoàn Thị Thùy Chi

NV Văn phòng

91

100

83

274

ĐẠT

72

Nguyễn Thị Hiền

NV Văn phòng

91

82

100

273

ĐẠT

73

Lê Thị Đào

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

84

99

43

226

ĐẠT

74

Trần Thiên Trúc

NV Văn phòng

94

100

99

293

ĐẠT

75

Kiều Thị Ngọc Thanh

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

76

72

43

191

ĐẠT

76

Đinh Thị Thùy Dung

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

86

99

47

232

ĐẠT

77

Phạm Thị Mai

NV Văn phòng

94

52

79

225

ĐẠT

78

Hoàng Văn Đại

NV Văn phòng

64

62

67

193

ĐẠT

79

Đỗ Văn Nam

T NV Văn phòng

86

82

79

247

ĐẠT

80

Nguyễn Thị Xuân

NV Văn phòng

89

85

67

241

ĐẠT

81

Nguyễn Thị Ngân

NV Văn phòng

94

85

91

270

ĐẠT

82

Đoàn Lê Thu Thảo

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

99

79

63

241

ĐẠT

83

Lê Bình An

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

96

92

51

239

ĐẠT

84

Đinh Thị Kim Dâng

Ngôn Ngữ Anh - DNU

74

91

73

238

ĐẠT

85

Huỳnh Ngọc Trang

Sư phạm Ngữ Văn - DNU

65

76

51

192

ĐẠT

86

Lồ Sìn Váy (HSK4)

NV Văn Phòng

97

93

86

276

ĐẠT

87

Nguyễn Trần Minh Phát

NV Văn Phòng

88

93

88

269

ĐẠT

88

Nguyễn Minh Thanh

NV Văn Phòng

77

83

78

283

ĐẠT

89

Sển Ngọc Cầm

Quản Trị Kinh Doanh - DNU

97

98

85

280

ĐẠT

90

Hồ Nàm Phấn

NV Văn Phòng

92

98

94

284

ĐẠT

91

Nguyễn Thị Hải Yến

Sư phạm Ngữ Văn - DNU

74

86

64

224

ĐẠT

92

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

NV Văn Phòng

81

88

81

224

ĐẠT

93

Vũ Phương Duyên

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

97

98

84

279

ĐẠT

94

Trịnh Trang Thùy Dung

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

57

88

56

201

ĐẠT

95

Hồ Sấm Sủi

Sinh Viên Trường SONADEZI

77

68

69

214

ĐẠT

96

Ngô Thị Ngọc Hương

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

92

93

87

272

ĐẠT

97

Hà Thanh Thủy

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

94

98

85

277

ĐẠT

98

Lê Thị Ngọc Duyên

Ngôn Ngữ Anh - DNU

74

93

88

255

ĐẠT

99

Võ Lê Đan Ngọc

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

73

54

221

ĐẠT

100

Gịp A Mùi

NV Văn phòng

90

91

90

271

ĐẠT

101

Phùng Thị Hoa

Sư phạm Ngữ Văn - DNU

63

68

59

190

ĐẠT

102

Lê Thị Thanh Xuân

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

63

91

69

223

ĐẠT

103

Mai Thị Ngọc Nhi

Ngôn Ngữ Anh - DNU

74

78

53

205

ĐẠT

104

Vũ Thị Thanh Hường

Sư phạm Ngữ Văn – DNU

79

73

56

208

ĐẠT

105

Tăng Thanh Tuấn

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

74

73

67

214

ĐẠT

106

Lý Thị Thu Phương

NV Văn phòng

72

73

81

226

ĐẠT

107

Hồ Điệp

NV Văn phòng

62

5470186

ĐẠT

108

Phạm Nguyễn Thu Chi

Ngôn Ngữ Anh - DNU

72

93

68

233

ĐẠT

109

Sám Múi 

NV Văn phòng

85

91

46

222

ĐẠT

110

Nguyễn Hoàng Phương Trâm

Sư phạm Hóa – DNU

63

78

56

197

ĐẠT

111

Lý Hồng Oanh

NV Văn phòng

74

78

54

206

ĐẠT

112

Dư Văn Tuyền

Sinh Viên

8186100267ĐẠT

113

Trần thị thu hiền

THPT

82

75

67

224

ĐẠT

114

Trần Thụy Hồng Ngọc

NV Văn phòng

78

79

54

211

ĐẠT

115

Trần Tiễn Sinh

NV Văn phòng

82

97

65

244

ĐẠT

116

Lày YếnTrinh

NV Văn phòng

80

75

75

230

ĐẠT

117

Chìu Cóng Quay

NV Văn phòng

78

73

59

210

ĐẠT

118

Phùng Thị Phương Thảo

NV Văn phòng

87

93

80

260

ĐẠT

119

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Sư phạm Ngữ Văn - DNU

80

73

41

194

ĐẠT

120

Ngô Trần Lệ Xuân

NV Văn phòng

89

90

84

263

ĐẠT

121

Lê Hoàng Mỹ Linh

Ngôn Ngữ Anh-DNU

80

73

53

206

ĐẠT

122

Nguyễn Thị Trúc Giang

Ngôn Ngữ Anh-DNU

82

53

59

194

ĐẠT

123

Hồ Thị Ngọc Điệp

NV Văn phòng

98

86

92

276

ĐẠT

124

Lồ Sìn Váy (HSK 5)

NV Văn phòng

91

79

52

222

ĐẠT

125

Thòng Sám Múi

NV Văn phòng

91

75

39

205

ĐẠT

126

Liên huệ

NV Văn phòng

69

84

78

231

ĐẠT

127

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

NV Văn phòng

84

75

63

222

ĐẠT

128

Trịnh Ái Nhu

Sinh Viên

93

90

75

258

ĐẠT

129

Trịnh Thị Hà

Sinh Viên

87

90

75

255

ĐẠT

130

Huỳnh Thị Ngọc Thảo

NV Văn phòng Cty KMC

 

 

 

 

ĐẠT

131

Trần Thị Nghĩa

NV Văn phòng Cty KMC

 

 

 

 

ĐẠT

132

Nguyễn Thị Hương Giang

NV Văn phòng Cty KMC

 

 

 

 

ĐẠT

133

Nguyễn Văn Bình

NV Văn phòng Cty KMC

 

 

 

 

ĐẠT

134

Võ Thị Thảo

NV Văn phòng Cty KMC 

 

 

 

 

ĐẠT

135

Lê Trọng Lượng

NV Văn phòng Cty KMC

 

 

 

 

ĐẠT

136

Lê Thị Lan

NV Văn phòng Cty KMC

 

 

 

 

ĐẠT

137

Phùng Thanh Tùng

NV Văn phòng Cty KMC 

 

 

 

 

ĐẠT

138

Phạm Văn Biển

NV Văn phòng Cty KMC

 

 

 

 

ĐẠT

139

Phạm Văn Thức

NV Văn phòng Cty KMC

 

 

 

 

ĐẠT
 

 

 

 


VINH DANH HỌC VIÊN XUẤT SẮC KỲ THI HSK NGÀY 4-12-2016 VỪA QUA

Chúc mừng Quán quân HSK 5 Thuộc về bạn Hồ Thị Ngọc Điệp 276/300 làm đúng 95% bài thi. (dự thi ngày 4/12/2016) diep

Chúc mừng Á quán quân HSK 5 Thuộc về bạn Ngô Trần Lệ Xuân 263/300 làm đúng 91% bài thi. (dự thi ngày 4/12/2016)

55fc

xuan.


Chúc mừng Quán quân HSK 4 Thuộc về bạn Hồ Nàm Phấn 284/300 làm đúng 97% bài thi. (dự thi ngày 4/12/2016)

47fc.

phanhsk4284
Chúc mừng Á quân HSK 4 Thuộc về bạn Sển Ngọc Cầm 280/300 làm đúng 95% bài thi. (dự thi ngày 4/12/2016) 

cm

camhsk4280


Chúc mừng Quán quân HSK 3 Thuộc về bạn Lê Thị Chung 299/300 làm đúng 99% bài thi. (dự thi ngày 4/12/2016)

chung

299chunghsk3

Chúc mừng Á quân HSK 3 Thuộc về bạn Vòng Thị Kim Ngọc làm đúng 98% bài thi. (dự thi ngày 4/12/2016)

ngochsk3

ngoc295

Chúc mừng Á quân HSK 3 Thuộc về bạn Đỗ Thị Hồng Quyên - Sư phạm Tiếng Anh - DNU, làm đúng 98% bài thi. (dự thi ngày 4/12/2016)

quyenhsk3294

quyen294


Dưới đây là một số hình ảnh của học viên chúng tôi tham dự kỳ thi Năng Lực Hán Ngữ Quốc Tế HSK do Trường Đại Học Sư Phạm Tp. HCM phối hợp với Văn phòng HanBan - Trung Quốc tổ chức tại hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM)THI (NGÀY 4 -12-2016 

1

Chụp hình lưu niệm trước dãy nhà B của hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM) cùng với học viên HSK level 3 và level 5 thi ngày 4/12/2016 

2fc

Chụp hình lưu niệm trước dãy nhà B của hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM) cùng với học viên HSK level 4 và level 6 thi ngày 4/12/2016 

3fc

Chụp hình lưu niệm trước dãy nhà A của hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM) cùng với học viên HSK level 3 và level 5 thi ngày 4/12/2016 

4fc

Chụp hình lưu niệm trước dãy nhà B của hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM) cùng với học viên thi HSK 5  ngày 4/12/2016 

5fc

Chụp hình lưu niệm trước dãy nhà B của hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM) cùng với những Anh/ Chị làm việc tại cty KMC dự thi HSK ngày 4/12/2016 

7fc

8fc

Chụp hình lưu niệm cùng với nhóm Sinh viên  Sư Phạm Anh, tiếng Anh thương mại, sư phạm ngữ Văn, Ngôn ngữ Anh - DNU dự thi HSK ngày 4/12/2016

15fc

Chụp hình lưu niệm cùng  Sinh viên tiếng Anh thương mại - DNU dự thi HSK ngày 4/12/2016

17fc

Các bạn học viên đã đi làm dự thi HSK level 5 

18fc

Các bạn học viên đã đi làm dự thi HSK level 5 

20fc

Sinh viên lớp ngôn ngữ Anh  dự thi HSK  ngày 4/12/2016

21fc

Sinh viên lớp sư phạm Anh và các bạn đã đi làm dự thi HSK  ngày 4/12/2016

22fc

Sinh viên tiếng  Anh thương mại dự thi HSK  ngày 4/12/2016

 ★ KẾT QUẢ THI HSK click vào ĐÂY để xem

★ HÌNH ẢNH THI HSK click vào ĐÂY để xem


 

Trung Tâm Hoa Ngữ HSK là một trong những địa chỉ chuyên dạy luyện thi chứng chỉ Quốc tế HSK, HSKK, TOCFL uy tín cam kết đỗ 100% và tiếng Hoa Giao Tiếp chuyên nghiệp - tốt nhất hiện nay. Với những giáo viên vô cùng kinh nghiệm đã nổi tiếng với chất lượng cao và đặc biệt là sự giảng dạy “Nhiệt Tình – Tận Tâm – Uy Tín – Kinh Nghiệm – Dạy hết sức, hết mình” của đội ngũ giáo viên và nhân viên Trung tâm. Hiện có 2 cơ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai. 

Trụ sở chính : số 75 Lê Nguyên Đạt, Kp 3, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Gần ngã tư cầu vượt KCN AMATA (Phía sau Siêu thị LOTTE Mart Đồng Nai) đường bên hông Honda Ôtô Đồng Nai - Biên Hòa chạy thẳng vào khoảng 100m gặp ngã ba quẹo trái là đến trung tâm Hoa Ngữ HSK.

Chi nhánh Tam Hiệp: số 24/20 Tổ 13, Kp 6, P. Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai. (Từ nhà hàng THIẾT MỘC LAN đường Đồng khởi nhìn qua bên kia đường thấy Tuyết Vân Spa chạy vào đường Nguyễn Bảo Đức khoảng 400 mét là đến lớp học TT Hoa Ngữ HSK. Gần quán DÊ VÀNG (TT Hoa Ngữ HSK ở phía sau Trường Tiểu Học Tam Hiệp A). Cách trường Đại Học Đồng Nai khoảng 500m. 

Chi nhánh BRVT: 254E, Khu Phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT

 Hotline: 0909 830 539

 FB: Facebook.com/hoangu.hsk 

 Mail: [email protected]

Copyright © 2016 HOANGUHSK.COM

icon_register_fixed
X
X
Design by www.TrangWebRe.Com