Lượt xem: 810

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ THI ĐẬU KỲ THI “NĂNG LỰC HÁN NGỮ QUỐC TẾ” HSK LEVEL 4,5,6 (NGÀY 3 - 12 - 2017 ) ( Trung cấp B2 và Cao cấp C1, C 2) Khung đánh giá theo chun chung Châu Âu (CEFR)  : DO HOA NGỮ HSK tổ chức ôn luyện có tỉ lệ đỗ là 100%


 

SST

Họ Tên

Nơi học Tập & Công Tác

ĐIỂM CỦA CÁC PHẦN THI

KẾT QUẢ

Nghe

Đọc

Viết

Tổng

1

Nguyễn Thị Tuyết Anh

NV Văn Phòng

72

87

60

219

ĐẠT

2

Bùi Thị Ngọc Huyền

NV Văn Phòng

94

90

65

249

ĐẠT

3

Trần Trọng Tín

NV Văn Phòng

57

77

70

204

ĐẠT

4

Nguyễn Thị Thảo

Sinh viên  - TDMU

83

90

62

235

ĐẠT

5

Trần Thị Phương

NV Văn Phòng

97

97

80

274

ĐẠT

6

Hoàng Phương Bình

NV Văn Phòng

79

85

66

230

ĐẠT

7

Nguyễn Hữu Trọng

Sinh viên  - TDMU

68

90

28

186

ĐẠT

8

Trang Thị Diễm Kiều

NV Văn Phòng

94

97

75

266

ĐẠT

9

Bùi Quỳnh Hương

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

97

97

86

280

ĐẠT

10

Nguyễn Thị Hoa

Sư phạm Mần Non - DNU

85

82

61

228

ĐẠT

11

Châu Ngọc Mỹ Hoàng

NV Văn Phòng

79

75

58

212

ĐẠT

12

Phạm Dương Tiểu Vi

NV Văn Phòng

88

97

83

268

ĐẠT

13

Vòng Mỹ Hà

NV Văn Phòng

94

92

70

256

ĐẠT

14

Tô A Mùi

NV Văn Phòng

97

97

90

484

ĐẠT

15

Lê Thị Ngọc Dung

NV Văn Phòng

85

70

42

197

ĐẠT

16

Dương Thị Mai

NV Văn Phòng

72

82

58

212

ĐẠT

17

Lê Thị Hồng Nhung

Tiếng Anh Thương Mại- DNU

77

90

52

219

ĐẠT

18

Phan Huỳnh Bình An

Ngôn Ngữ Anh - DNU

72

92

76

234

ĐẠT

19

Nguyễn minh trang nhã

Sư phạm Ngữ Văn - DNU

57

77

56

190

ĐẠT

20

Trần Thị Phương Loan

Sư phạm Ngữ Văn - DNU

61

83

51

197

ĐẠT

21

Hoàng Thị Bình

NV Văn Phòng

74

62

48

184

ĐẠT

22

Dương Ngọc Kiều

NV Văn Phòng

97

97

85

279

ĐẠT

23

Đỗ Thảo Nhi

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

57

72

61

190

ĐẠT

24

Bùi Thị Ngọc Huyền

NV Văn Phòng

96

100

100

196

ĐẠT

25

Phan Thanh Sang

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

91

99

49

239

ĐẠT

26

Nguyễn Ngọc Hoàng

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

81

93

81

255

ĐẠT

27

Nguyễn Văn Toàn

NV Văn Phòng

91

73

77

241

ĐẠT

28

Trần Thị Trúc Hương

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

60

77

231

ĐẠT

29

Nguyễn Hạ Vy

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

89

99

57

245

ĐẠT

30

Trịnh Trương Lợi

NV Văn Phòng

99

90

89

278

ĐẠT

31

Trương Hoàng Xuân Ái

Sư phạm Ngữ Văn - DNU

94

93

93

280

ĐẠT

32

Trần Thị Kim Ngân

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

84

100

69

253

ĐẠT

33

Võ Khánh Bình

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

93

93

280

ĐẠT

34

Trần Minh Linh

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

66

76

57

199

ĐẠT

35

Nguyễn Thị Lê Thanh

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

89

86

85

260

ĐẠT

36

Lê Thị Hồng Thắm

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

80

77

251

ĐẠT

37

Đỗ Thị Thanh Lan

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

94

100

37

231

ĐẠT

38

Bùi Thị Thanh Thùy

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

81

76

57

214

ĐẠT

39

Lê Thị Minh Anh

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

91

96

33

220

ĐẠT

40

Trấn Diệp Lan

NV Văn Phòng

96

100

93

289

ĐẠT

41

Nguyễn Thị Minh Huyền

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

86

80

77

243

ĐẠT

42

Lê Trần Mỹ Hằng

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

69

46

73

188

ĐẠT

43

Nguyễn Thị Mai

NV Văn Phòng

91

96

85

272

ĐẠT

44

Nguyễn Thị Nam Kiều

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

76

73

33

182

ĐẠT

45

Vũ Thị Ánh Nhi

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

89

96

77

262

ĐẠT

46

Thân thị mộng quyên

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

71

73

89

233

ĐẠT

47

Trịnh Thị Hồng Hà

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

81

66

77

224

ĐẠT

48

Nguyễn Thị Kim Ngân

Sư phạm Ngữ Văn - DNU

96

100

77

273

ĐẠT

49

Lềnh Hắm Xìn

NV Văn Phòng

89

96

65

250

ĐẠT

50

Phạm Thị Linh

NV Văn Phòng

89

100

73

262

ĐẠT

51

Nguyễn Thị Diễm Lệ

NV Văn Phòng

74

93

69

236

ĐẠT

52

Lê Thị Thanh Xuân

NV Văn Phòng

76

83

61

220

ĐẠT

53

Nguyễn Thị Liên

NV Văn Phòng

91

100

81

272

ĐẠT

54

Giống Hoàng Thúy

NV Văn Phòng

94

100

97

291

ĐẠT

55

Hứa Phú Hảo

NV Văn Phòng

99

100

81

280

ĐẠT

56

Lê Thị Hương

NV Văn Phòng

81

50

49

180

ĐẠT

57

Đỗ Hoàng Uyên

NV Văn Phòng

89

100

81

270

ĐẠT

58

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

NV Văn Phòng

64

66

69

199

ĐẠT

59

Bùi Thị Thu Anh

NV Văn Phòng

91

96

85

272

ĐẠT

60

Vũ Kiều Anh

NV Văn Phòng

91

99

97

287

ĐẠT

61

Trần Thị Nghĩa

NV Văn Phòng

86

99

73

258

ĐẠT

62

Nguyễn Thị Huyền

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

86

60

37

183

ĐẠT

63

Huỳnh Ngọc Ngân Hà

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

89

73

61

223

ĐẠT

64

Nguyễn thị phương thảo

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

89

100

61

250

ĐẠT

65

Võ Thị Thúy Nga

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

81

36

69

186

ĐẠT

66

Nguyễn Thị Xuân Minh

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

74

70

53

197

ĐẠT

67

Đỗ Thanh Mẫn

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

86

73

41

200

ĐẠT

68

Nguyễn Thị Thu Cúc

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

91

90

73

254

ĐẠT

69

Nguyễn Kim Ngân

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

81

73

65

219

ĐẠT

70

Nguyễn Văn Thiên

Tiếng Anh Thương mại  - DNU

89

73

85

247

ĐẠT

71

Tô Xuân Hương

Sư phạm Tiếng Anh - DNU

71

50

61

182

ĐẠT

72

Nguyễn Thị Cẩm Thu

Nguyễn Thị Cẩm Thu

65

6770202ĐẠT
73

Sẩm A Bình

NV Văn Phòng

69

7565209ĐẠT
74

Nguyễn Thị Thanh Phương

NV Văn Phòng

61

7570206ĐẠT
75

Lầu Bắc Sinh

NV Văn Phòng555970184ĐẠT
76

Trịnh Xuân Mỹ

NV Văn Phòng835761201ĐẠT
77

Trần Thị Tuyết Mai

NV Văn Phòng837879240ĐẠT
78

Từ Hồ Nam

NV Văn Phòng747367214ĐẠT
79

Nguyễn Thạch Thảo

Sinh viên 878981257ĐẠT
80

Lài Thị Thúy

Sinh viên 878775249ĐẠT
81

Tăng Thanh Tuấn

NV Văn Phòng    ĐẠT
82

Làu Ửng Múi

NV Văn Phòng    ĐẠT
83

Lâm Phương Trúc

NV Văn Phòng    ĐẠT
84

Trần Gìn Phùng

NV Văn Phòng    ĐẠT
85

Phạm Dương Tiểu Vi

NV Văn Phòng    ĐẠT
86

Hồ Ngọc Dung

NV Văn Phòng    ĐẠT
87

Hồ Cún Bẩu

NV Văn Phòng    ĐẠT
88

TrSàn Thị Phúc

NV Văn Phòng    ĐẠT
89

Bùi Thị Thanh Nhàn

NV Văn Phòng    ĐẠT
90

Lê Thị Chung

NV Văn Phòng    ĐẠT
91

Hoàng Thị Hiến

NV Văn Phòng    ĐẠT
92

Vòng Mềnh Gì

NV Văn Phòng    ĐẠT
93

Công Thế Linh

NV Văn Phòng    ĐẠT
94

Lý Thị Moi

NV Văn Phòng    ĐẠT
95

Trần Hồng Mai

NV Văn Phòng    ĐẠT
96

Hà Ngọc Nhung

NV Văn Phòng    ĐẠT
97

Bùi Thị Thùy Dung

NV Văn Phòng    ĐẠT
98

Nguyễn Ngọc Thanh

NV Văn Phòng    ĐẠT
99

Hồ Thị Moi

NV Văn Phòng    ĐẠT
100

Nguyễn ThỊ Thảo

NV Văn Phòng    ĐẠT
101

Lê Thị Thúy

NV Văn Phòng    ĐẠT

 

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của học viên chúng tôi tham dự kỳ thi Năng Lực Hán Ngữ Quốc Tế HSK do Trường Đại Học Sư Phạm Tp. HCM phối hợp với Văn phòng HanBan - Trung Quốc tổ chức tại hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM)THI (NGÀY 3 -12-2017 ) 

1..

1...

 

0

 

1ok

 

2

 

1

 

5

 

6

 

7

 

9

 

11

10

 

12

 

14

 

15

 

16


 

Trung Tâm Hoa Ngữ HSK là một trong những địa chỉ chuyên dạy luyện thi chứng chỉ Quốc tế HSK, HSKK, TOCFL uy tín cam kết đỗ 100% và tiếng Hoa Giao Tiếp chuyên nghiệp - tốt nhất hiện nay. Với những giáo viên vô cùng kinh nghiệm đã nổi tiếng với chất lượng cao và đặc biệt là sự giảng dạy “Nhiệt Tình – Tận Tâm – Uy Tín – Kinh Nghiệm – Dạy hết sức, hết mình” của đội ngũ giáo viên và nhân viên Trung tâm. Hiện có 2 cơ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai. 

Trụ sở chính : số 75 Lê Nguyên Đạt, Kp 3, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Gần ngã tư cầu vượt KCN AMATA (Phía sau Siêu thị LOTTE Mart Đồng Nai) đường bên hông Honda Ôtô Đồng Nai - Biên Hòa chạy thẳng vào khoảng 100m gặp ngã ba quẹo trái là đến trung tâm Hoa Ngữ HSK.

Chi nhánh Tam Hiệp: số 24/20 Tổ 13, Kp 6, P. Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai. (Từ nhà hàng THIẾT MỘC LAN đường Đồng khởi nhìn qua bên kia đường thấy Tuyết Vân Spa chạy vào đường Nguyễn Bảo Đức khoảng 400 mét là đến lớp học TT Hoa Ngữ HSK. Gần quán DÊ VÀNG (TT Hoa Ngữ HSK ở phía sau Trường Tiểu Học Tam Hiệp A). Cách trường Đại Học Đồng Nai khoảng 500m. 

Chi nhánh BRVT: 254E, Khu Phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT

 Hotline: 0909 830 539

 FB: Facebook.com/hoangu.hsk 

 Mail: [email protected]

Copyright © 2016 HOANGUHSK.COM

icon_register_fixed
X
X
Design by www.TrangWebRe.Com