Lượt xem: 3021


VINH DANH HỌC VIÊN XUẤT SẮC KỲ THI HSK ĐIỂM TUYỆT ĐỐI 300/300

Hoa Ngữ HSK rất tự hào và Vinh Danh học viên xuất sắc kỳ thi HSK vừa qua

HSK LEVEL 3

1) Chúc mừng học Viên Phạm Thị Thúy đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 100 điểm dành được số điểm tuyệt đối 300/300 làm đúng 100% bài thi.
thuy_300
300_thuy

2) Chúc mừng học Viên Biện Thị Mỹ Diệu đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 100 điểm dành được số điểm tuyệt đối 300/300 làm đúng 100% bài thi.
diu_hsk_3
300

3) Chúc mừng học Viên Lê Thị Hồng (sinh viên Lớp Sư phạm Anh Trường ĐH ĐỒNG NAI) đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 100 điểm dành được số điểm tuyệt đối 300/300 làm đúng 100% bài thi.

 

hong
lethihong

 4) Chúc mừng học Viên Ma Thị Miên đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 100 điểm dành được số điểm tuyệt đối 300/300 làm đúng 100% bài thi.

 

mien

5) Chúc mừng học Viên Lày Kim Hương  đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 100 điểm dành được số điểm tuyệt đối 300/300 làm đúng 100% bài thi.

 kimhuong

6) Chúc mừng học Viên Đặng Thị Minh Phương đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 100 điểm dành được số điểm tuyệt đối 300/300 làm đúng 100% bài thi.

 hinhphuong

7) Chúc mừng học Viên Phạm Thanh Tuấn  đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 100 điểm dành được số điểm tuyệt đối 300/300 làm đúng 100% bài thi.

tuan

 3phamthanhtuan
8) Chúc mừng học Viên Chướng Ngọc Hoa đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 299/300 làm đúng 100% bài thi.

9) Chúc mừng học Viên Hà Thanh Thủy (sinh viên lớp tiếng Anh Thương Mại Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 299/300 làm đúng 100% bài thi. 

thuyk39299

10) Chúc mừng học Viên Lý Nhân Qúy (sinh viên Lớp tiếng Anh Thương Mại Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 98 - Đọc : 100 - Viết 100 dành được số điểm gần như tuyệt đối 298/300 làm đúng 99% bài thi. 
298nhanquy

 11) Chúc mừng học Viên Hoàng Thị Thu Hoài đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 98 - Đọc : 100 - Viết 100 dành được số điểm gần như tuyệt đối 298/300 làm đúng 99% bài thi. 

hoai

 12) Chúc mừng học Viên Lê Thị Thủy đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 98 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 297/300 làm đúng 99% bài thi. 

 13) Chúc mừng học Viên Nguyễn Thị Cẩm Hồng đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 98 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 297/300 làm đúng 99% bài thi. 

14) Chúc mừng học Viên Phạm Thị Xuân Thanh đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 98 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 297/300 làm đúng 99% bài thi. 

 

297phamthixuanthanh

 15) Chúc mừng học Viên Vũ Thị Quỳnh Như  đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 98 - Đọc : 100 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 297/300 làm đúng 99% bài thi. 

16) Chúc mừng học Viên Trần Đỗ Thoại Ly  đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 98 - Đọc : 99 - Viết 100 dành được số điểm gần như tuyệt đối 297/300 làm đúng 99% bài thi. 
 
 
 
17) Chúc mừng học Viên Đinh Thị Bình  đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 96 dành được số điểm gần như tuyệt đối 296/300 làm đúng 98% bài thi.  

 

18) Chúc mừng học Viên Trương Thị Ngọc Giàu  đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 96 dành được số điểm gần như tuyệt đối 296/300 làm đúng 98% bài thi.  

 19) Chúc mừng học Viên Nguyễn Hồng Thu  đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 96 dành được số điểm gần như tuyệt đối 296/300 làm đúng 98% bài thi.  

20) Chúc mừng học Viên Nguyễn Thị Thu Trang (sinh viên sư phạm Anh Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 96 dành được số điểm gần như tuyệt đối 296/300 làm đúng 98% bài thi.

 21) Chúc mừng học Viên Dương Thị Nga đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 96 dành được số điểm gần như tuyệt đối 296/300 làm đúng 98% bài thi.  


22) Chúc mừng học Viên Phạm Thị Diễm Trang (sinh viên sư phạm Anh Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 96 dành được số điểm gần như tuyệt đối 296/300 làm đúng 98% bài thi.  

 
 
23) Chúc mừng học Viên Phạm Ngọc Trường (sinh viên Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 96 dành được số điểm gần như tuyệt đối 296/300 làm đúng 98% bài thi.  
  
23) Chúc mừng học Viên Trịnh Thị Xuân Lộc (sinh viên tiếng Anh Thương Mại Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 96 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 295/300 làm đúng 98% bài thi.   
 
 
24) Chúc mừng học Viên Trần Thị Lý Bình đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 96 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 295/300 làm đúng 98% bài thi.   
 
25) Chúc mừng học Viên Nguễn Thị Quỳnh đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 99 - Viết 95 dành được số điểm gần như tuyệt đối 294/300 làm đúng 98% bài thi.   
 
 26) Chúc mừng học Viên Đinh Thị Ánh Kiều đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 95 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 294/300 làm đúng 98% bài thi.   
 
27) Chúc mừng học Viên Phạm Thị Bích Tuyền đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 98 - Đọc : 100 - Viết 95 dành được số điểm gần như tuyệt đối 293/300 làm đúng 97% bài thi. 
 
28) Chúc mừng học Viên Hồ Nguyên Phụng đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 98 - Đọc : 96 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 293/300 làm đúng 97% bài thi.  
 
 29) Chúc mừng học Viên Nguyễn Thị Tường Vi đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 93 - Đọc : 100 - Viết 99 dành được số điểm gần như tuyệt đối 292/300 làm đúng 97% bài thi. 
 
30) Chúc mừng học Viên Vòng Cỏong Siềng đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 92 dành được số điểm gần như tuyệt đối 292/300 làm đúng 97% bài thi. 
 
31) Chúc mừng học Viên Hoàng Thị Hoài đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 100 - Viết 92 dành được số điểm gần như tuyệt đối 292/300 làm đúng 97% bài thi. 
 
32) Chúc mừng học Viên Nguyễn Trọng An (sinh viên lớp tiếng Anh Thương Mại Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 95 - Đọc : 100 - Viết 96 dành được số điểm gần như tuyệt đối 292/300 làm đúng 97% bài thi. 
 
33) Chúc mừng học Viên Nguyễn Hoàng My (sinh viên lớp Sư Phạm Anh Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 100 - Đọc : 96 - Viết 956 dành được số điểm gần như tuyệt đối 291/300 làm đúng 97% bài thi.  
 
 34) Chúc mừng học Viên Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh viên lớp Sư Phạm Anh Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm HSK (Trung cấp B1) Nghe: 90 - Đọc : 100 - Viết 100 dành được số điểm gần như tuyệt đối 290/300 làm đúng 97% bài thi. 
 
 
 HSK LEVEL 4
 
 Quán quân HSK LEVEL 4 (Trung cấp B2) Khung đánh giá theo chuẩn chung Châu Âu (CEFR)
 
34) Học Viên: Nghiêm Thái Vân (Lớp Sư phạm Anh k3 Trường ĐH ĐN) đã đạt số điểm Nghe :99- Đọc : 98- Viết 95 điểm dành được số điểm gần như tuyệt đối 292/300 làm đúng 99% bài thi 
  

 

35) Học Viên: Đặng Thị Minh Phương (Nhân Viên Văn Phòng) đã đạt số điểm Nghe :98- Đọc : 100- Viết 92 điểm dành được số điểm gần như tuyệt đối 290/300 làm đúng 99% bài thi 

hinhphuong

 

 
36) Học Viên: Trần Sinh Thu (Nhân Viên Văn Phòng) đã đạt số điểm Nghe :98- Đọc : 100- Viết 91 điểm dành được số điểm gần như tuyệt đối 289/300 làm đúng 99% bài thi 
 
 
 
289SINHTHU
 
 
37) Học Viên Thân Thị Hằng (Sinh viên Trường- Cao Đẳng Công Nghệ & Quản Trị SONADEZI) đã đạt số điểm Nghe :99- Đọc : 95- Viết 93 điểm dành được số điểm 287/300 làm đúng 99% bài thi

 

thanhanghsk4
 

 

  38) Học Viên Mù Nhật Linh (Lớp Kế Toán Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm Nghe :99- Đọc : 98- Viết 89 điểm dành được số điểm 286/300 làm đúng 98% bài thi.

 nhatlinh

 

 

 39) Học Viên Lê Tiến Tới (Sinh viên Trường ĐH BR-VT) đã đạt số điểm Nghe :94- Đọc : 99- Viết 92 điểm dành được số điểm 285/300 làm đúng 98% bài thi.

 toi....

 

 

  
40) Học Viên: Vũ Thị Hạnh (Sinh viên Trường- Cao Đẳng Công Nghệ & Quản Trị SONADEZI ) đã đạt số điểm Nghe :99- Đọc : 90- Viết 98 điểm dành được số điểm 284/300 làm đúng 97% bài thi.

 

 

41) Bạn Lày Kim Chi ( Nhân Viên Văn phòng ) đã đạt số điểm Nghe : 97- Đọc : 97- Viết 90 điểm dành được số điểm gần như tuyệt đối 284/300 làm đúng 97% bài thi
 
 

 

 
 
42) Học Viên Lộc Lỷ Phùng (Nhân Viên Văn Phòng) đã đạt số điểm Nghe :93- Đọc : 100- Viết 91 điểm dành được số điểm 284/300 làm đúng 97% bài thi.
phunghsk4
 

 

 
43) Học Viên Phạm Thị Xuân Thanh (Lớp tiếng Anh ThươngMại Trường ĐH Đồng Nai) đã đạt số điểm Nghe : 97- Đọc : 97- Viết 89 điểm dành được số điểm 283/300 làm đúng 97% bài thi 

 

phamthixuanthanh283
 

 

  


 

Trung Tâm Hoa Ngữ HSK là một trong những địa chỉ chuyên dạy luyện thi chứng chỉ Quốc tế HSK, HSKK, TOCFL uy tín cam kết đỗ 100% và tiếng Hoa Giao Tiếp chuyên nghiệp - tốt nhất hiện nay. Với những giáo viên vô cùng kinh nghiệm đã nổi tiếng với chất lượng cao và đặc biệt là sự giảng dạy “Nhiệt Tình – Tận Tâm – Uy Tín – Kinh Nghiệm – Dạy hết sức, hết mình” của đội ngũ giáo viên và nhân viên Trung tâm. Hiện có 2 cơ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai. 

Trụ sở chính : số 75 Lê Nguyên Đạt, Kp 3, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Gần ngã tư cầu vượt KCN AMATA (Phía sau Siêu thị LOTTE Mart Đồng Nai) đường bên hông Honda Ôtô Đồng Nai - Biên Hòa chạy thẳng vào khoảng 100m gặp ngã ba quẹo trái là đến trung tâm Hoa Ngữ HSK.

Chi nhánh Tam Hiệp: số 24/20 Tổ 13, Kp 6, P. Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai. (Từ nhà hàng THIẾT MỘC LAN đường Đồng khởi nhìn qua bên kia đường thấy Tuyết Vân Spa chạy vào đường Nguyễn Bảo Đức khoảng 400 mét là đến lớp học TT Hoa Ngữ HSK. Gần quán DÊ VÀNG (TT Hoa Ngữ HSK ở phía sau Trường Tiểu Học Tam Hiệp A). Cách trường Đại Học Đồng Nai khoảng 500m. 

Chi nhánh BRVT: 254E, Khu Phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT

 Hotline: 0909 830 539

 FB: Facebook.com/hoangu.hsk 

 Mail: [email protected]

Copyright © 2016 HOANGUHSK.COM

icon_register_fixed
X
X
Design by www.TrangWebRe.Com