Lượt xem: 111

DANH SÁCH KỲ THI “HÁN NGỮ QUỐC TẾ”  HSK 3  ( Trung cp B1) Khung đánh giá theo chun chung Châu Âu (CEFR) THI (NGÀY 04-12-2011 ) VỚI 71 THÍ SINH: DO HOA NGỮ HSK tổ chức ôn luyện có tỉ lệ đỗ là 100%

 1). Lê Thị Kim Anh: 01656 048 774 : (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (khá)

2.Thân Thị Thúy Hằng:01649 524 342 : (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (giỏi)

3. Nguyễn Thị Trang: 0908 173 079: (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (giỏi)

4. Thân Thị Mỹ Dung: 01649 523 362 : ( sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (khá)

5. Nguyễn Trung Đông: 01692 568 850 : (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (khá).

6. Phạm Thị Huyền:01692 568 850 : (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (khá)

7. Nguyễn Thị Thảo: 0937 941 572 : (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (khá)

8. Nguyễn Văn Phương: 01649 525 318 : (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (giỏi)

9. Ngô Thị Kim Phượng: 01218 946 355 : (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (giỏi)

10. Nông Thị Liên:01659 782 839 : (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (khá)

11. Nguyễn Thị Thanh Bình:0932 085 345 : (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (khá)

12.Trần Thị Thêm:01649 524 921: (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (giỏi)

13. Nguyễn Thị Cẩm Tú:0909 773 983: (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (khá)

14. Phạm Thị Xuân:0978 313 285: (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (khá).

15. Hoàng Thị Nhung: 01649 523 373: ( sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (khá)

16. Nguyễn Duy Linh:0937 409 405: ( sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (giỏi)

17. Nguyễn Thị Bay: 01639 901868 : (sinh viên (ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 ngày 04/12/2011 đạt kết quả (giỏi)

18).Tạ Thị Hồng Lý: 01656 048 764 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả ( khá)

19). Đào Thị Bích Phượng: 01225 114 779 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (giỏi)

20). Nguyễn Thị Thùy Dung:0123668644: sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

21). Lê Thị Thúy: 01649 524 331 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

22).Tạ Thị Hồng Lý: 01656 048 764 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

23). Đào Thị Bích Phượng: 01225 114 779 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

24). Nguyễn Thị Thùy Dung:0123668644: sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả ( khá)

25). Lê Thị Thúy: 01649 524 331 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả ( khá)

26).Trần Văn Hải:0986 797 347: sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả ( khá)

27). Ngô Thị Thùy Linh:0121 733 137 : N.V Văn phòng( khá)

28). Dương Thị Hồng:01656 048 781 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả ((giỏi)

29).Tạ Thị Mai:01632 165 962: sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (giỏi)

30). Chế Khì Phương: 0988 552 834 : N.V Văn phòng(giỏi)

31). Hoàng A Nhì : 0988 001 411 : N.V Văn phòng(khá)

32). Vòng Chăn Minh: 0986 816 873 : N.V Văn phòng (giỏi)

33). Nguyễn Thị Hằng: 0167 465 1291 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (giỏi)

34). Cù Thị Kim Tuyến: 0977 686 368 : N.V Văn phòng (giỏi)

35). Nguyễn Thị Ngọc:0122 313 3024 : N.V Văn phòng(giỏi)

36). Nguyễn Thị Mỹ Trang: 01649 524 357 : N.V Văn phòng(giỏi)

37). Vòng Thế Phượng :0122 200 9295 : sinh viên (Trường ĐH Công Nghệ ĐN), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

38). Sìn A Ký : 0169 460 4559 : sinh viên (Trường ĐH Công Nghệ ĐN), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

39). Nguyễn Thành Đạt : 0169 826 9480 : N.V Văn phòng(giỏi)

40).Trịnh Thị Phương Lan: 0167 464 3651 : sinh viên (Trường ĐH Lạc Hồng), thi HSK 3 đạt kết quả (giỏi)

41). Lê Văn Hậu :0128 664 8801: sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (giỏi)

42). Hứa Thị Bích Ty: 0121 761 187 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

43). Nguyễn Thị Thúy An: 0968 662 158 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

44).Trần Thị Vân: 0166 250 4849 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (giỏi)

45). Chề Khảy An : 0975 825 144 : N.V Văn phòng (giỏi)

46). Huỳnh Ngọc Huệ Trang : 0163 332 0860 :Học sinh trường THCS(giỏi)

47). Chu Thị Thủy :0165 399 5525 : N.V Văn phòng (giỏi)

48).Trần Lý Dương : 0128 960 2928 : N.V Văn phòng (giỏi)

49).Trần Văn Hải:0986 797 347: sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

50). Ngô Thị Thùy Linh:0121 733 137 : N.V Văn phòng(khá)

51). Dương Thị Hồng:01656 048 781 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

52).Tạ Thị Mai:01632 165 962: sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

53). Chế Khì Phương: 0988 552 834 : N.V Văn phòng (giỏi)

54). Hoàng A Nhì : 0988 001 411 : N.V Văn phòng (khá)

55). Vòng Chăn Minh: 0986 816 873 : N.V Văn phòng (giỏi)

56). Nguyễn Thị Hằng: 0167 465 1291 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

57). Cù Thị Kim Tuyến: 0977 686 368 : N.V Văn phòng (giỏi)

58). Nguyễn Thị Ngọc:0122 313 3024 : N.V Văn phòng(khá)

59). Nguyễn Thị Mỹ Trang: 01649 524 357 : N.V Văn phòng(khá)

60). Vòng Thế Phượng :0122 200 9295 : sinh viên (Trường ĐH Công Nghệ ĐN), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

61). Sìn A Ký : 0169 460 4559 : sinh viên (Trường ĐH Công Nghệ ĐN), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

62). Nguyễn Thành Đạt : 0169 826 9480 : N.V Văn phòng đạt kết quả (giỏi)

63).Trịnh Thị Phương Lan: 0167 464 3651 : sinh viên (Trường ĐH Lạc Hồng), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

64). Lê Văn Hậu :0128 664 8801: sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (giỏi)

65).Hứa Thị Bích Ty: 0121 761 187 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

66). Nguyễn Thị Thúy An: 0968 662 158 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (khá)

67).Trần Thị Vân: 0166 250 4849 : sinh viên (Trường ĐH Đồng Nai), thi HSK 3 đạt kết quả (giỏi)

68). Chề Khảy An : 0975 825 144 : N.V Văn phòng đạt kết quả (giỏi)

69). Huỳnh Ngọc Huệ Trang : 0163 332 0860 :Học sinh trường THCS đạt kết quả (giỏi)

70). Chu Thị Thủy :0165 399 5525 : N.V Văn phòng đạt kết quả (giỏi)

71).Trần Lý Dương : 0128 960 2928 : N.V Văn phòng đạt kết quả (giỏi)

 

❖Hình ảnh thi HSK, các bạn có thể click vào các đường link dưới đây để xem:

http://hoanguhsk.com/hinh-anh-ky-thi-nang-luc-han-ngu-quoc-te-hsk-bid28.html

 

★ QUÁN QUÂN HSK LEVEL 5, 6:click vào đường link dưới đây để xem

http://hoanguhsk.com/quan-quan-hsk-5-6-bid25.html

 

★ QUÁN QUÂN HSK LEVEL 3, 4: click vào đường link dưới đây đểxem

http://hoanguhsk.com/quan-quan-hsk-3-4-bid27.html

 


 4

Trường Đại Học Sư Phạm Tp. HCM phối hợp với Văn phòng HanBan - Trung Quốc tổ chức trình độ Hán Ngữ HSK ngày 4/12/2011 tại Trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN- Tp. HCM
Chụp hình lưu niệm cùng với học viên thi HSK level 3 với 71 thí sinh do Hoa Ngữ tổ chức ôn luyện có tỉ lệ đỗ 100%

 


 

Trung Tâm Hoa Ngữ HSK là một trong những địa chỉ chuyên dạy luyện thi chứng chỉ Quốc tế HSK, HSKK, TOCFL uy tín cam kết đỗ 100% và tiếng Hoa Giao Tiếp chuyên nghiệp - tốt nhất hiện nay. Với những giáo viên vô cùng kinh nghiệm đã nổi tiếng với chất lượng cao và đặc biệt là sự giảng dạy “Nhiệt Tình – Tận Tâm – Uy Tín – Kinh Nghiệm – Dạy hết sức, hết mình” của đội ngũ giáo viên và nhân viên Trung tâm. Hiện có 2 cơ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai. 

Trụ sở chính : số 75 Lê Nguyên Đạt, Kp 3, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Gần ngã tư cầu vượt KCN AMATA (Phía sau Siêu thị LOTTE Mart Đồng Nai) đường bên hông Honda Ôtô Đồng Nai - Biên Hòa chạy thẳng vào khoảng 100m gặp ngã ba quẹo trái là đến trung tâm Hoa Ngữ HSK.

Chi nhánh Tam Hiệp: số 24/20 Tổ 13, Kp 6, P. Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai. (Từ nhà hàng THIẾT MỘC LAN đường Đồng khởi nhìn qua bên kia đường thấy Tuyết Vân Spa chạy vào đường Nguyễn Bảo Đức khoảng 400 mét là đến lớp học TT Hoa Ngữ HSK. Gần quán DÊ VÀNG (TT Hoa Ngữ HSK ở phía sau Trường Tiểu Học Tam Hiệp A). Cách trường Đại Học Đồng Nai khoảng 500m. 

 Hotline: 0909 830 539

 FB: Facebook.com/hoangu.hsk 

 Mail: [email protected]

Copyright © 2016 HOANGUHSK.COM

icon_register_fixed
X
X
Design by www.TrangWebRe.Com